informacija iran 1

U periodu od 12. do 14. 12.2017.godine u gradu Mashhad u Iranu održan je Međunarodni okrugli sto na temu upozoravanja na opasnost od mina i eksplozivnih ostataka zaostalih iz rata. Okrugli sto je organizovao Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa – delegacija u Iranu u saradnji sa Crvenim polumjesecom Irana.

Na Okruglom stolu učešće su, pored organizatora, uzeli: Iranski Centar za uklanjanje mina, MKCK-delegacija u Armeniji, Crveni krst/križ Kambodže, Crveni polumjesec Pakistana, Crveni polumjesec Iraka, Crveni polumjesec Tadžikistana, MKCK- delegacija u Pakistanu, regionalni savjetnici za pitanja zagađenja oružjem ispred MKCK, Crveni polumjesec Sirije i Društvo Crvenog krsta/križa BiH. Ispred DCKBiH na Okruglom stolu učestvovala je g-đa Ivana Grujić, koordinator za programe i humanitarna pitanja.

Tokom prva dva dana učesnici su prezentovali svoje aktivnosti iz upozoravanja na opasnost od mina i pomoći žrtvama mina, načine rada sa ciljnim grupama, alate i materijale koje koriste u radu sa ciljnim grupama i probleme sa kojima se susreću tokom rada. Poseban akcenat je stavljen na problem finansiranja aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina i pomoći žrtvama mina i na problem evaluacije učinka upozoravanja na opasnost od mina.

Trećeg dana Okruglog stola učesnici su upoznati sa procesom izrade Smjernica MKCK za upozoravanje na opasnost od mina.