Na poziv generalnog sekretara DCK BiH gosp. Branka Leke dana 22. marta 2018. godine u obilasku zgrade DCK BiH u Sarajevu, Kranjčevićeva 2 bio je gosp. Radoje Vidović, Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika skupa sa dipl. ing. arh. gosp. Adijem Ćorovićem, projekt koordinatorom Prve faze obnove zgrade DCK BiH – Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine (Čišćenje i primarna konstruktivna zaštita i sanacija) realizovanoj tokom 2014. godine.


Nakon što je gosp. Adi Ćorović ukratko predstavio aktivnosti koje su prethodile i tok realizacije Prve Faze obnove, generalni sekretar gosp. Branko Leko je, uz iskazanu zahvalnost Komisiji za nacionalne spomenike koja je zgradu DCK BiH još 2009. godine proglasila nacionalnim spomenikom, ukratko gosta upoznao o aktivnostima, donatorima i iznosima donacija u prethodne 3-4 godine što je dovelo do toga da je nakon 9.175 dana podstanarstva (12.05.1992. godine zgrada biva granatirana i zapaljena), dana 14.07.2017. godine upriličena svečanost u povodu preseljenja stručne službe i Predsjedništva DCK BiH u svoju djelom obnovljenu zgradu.

Ne govoreći o detaljima i kroz šta se sve moralo proći u prethodnom periodu, dugogodišnjem podstanarstvu, skupim kirijama i neprimjerenim smještajnim uslovima – izrazio je posebnu zahvalnost Komisiji i Skupštini DCK BiH na podršci, donatorima na finansijskoj podršci i povjerenju (veliki je broj donatora – uglavnom inostranih), Komisiji za očuvanje spomenika, Federalnom ministarstvu kulture i sporta –Zavodu za zaštitu spomenika, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se proces obnove zgrade pokreni, te traje i dalje (skori početak radova na obnovi južne fasade zgrade).

Gosp. Radoje Vidović je, nakon obilaska, održanog sastanka i iznesenih planova za naredni period, u svoje ime i ime Komisije za nacionalne spomenike izrazio zadivljenost i optimizam da će se započeti procesi obnove nastaviti, da će napokon i domaće institucije vlasti prepoznati više nego do sada, ne samo značaj ove zgrade, nego Crvenog krsta/križa u Bosni iHercegovini u uvjerenju da će –kada bude potpuno obnovljena zgrada znatno doprinijeti i samoodrživosti organizacije.

U tom kontekstu, a što je bio i direktni povod od strane generalnog sekretara DCK BiH za poziv i predstavljanje ideja Predsjedavajućem Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, zaključeno da će se iste dostaviti u pismenoj formi, a da će se od strane Komisije za nacionalne spomenike nastojati maksimalno izići u susret (odobrenjima, stručnim savjetima, zagovaranju).