U sklopu praćenja realizacije DREF-a (hitnog fonda za humanitarnu pomoć) od IFRC-a koji je odobren DCK BiH, dana 10.07.2018. godine sjedište DCK BiH je posjetila g-đa Nicole Robicheau, menadžer za komunikacije i međunarodne operacije iz Crvenog križa Kanade.


Na sastanku sa generalnim sekretarom gosp. Brankom Lekom, g-đa Robicheau se posebno interesovala o situaciji u BiH u kontekstu sve većeg broja ilegalnih migranata koji ulaze u zemlju, o humanitarnoj situaciji, posebno o aktivnostima strukture DCK BiH u pomoći migrantima, te medijskom praćenju, izvještavanju, odnosu javnog mišljenja o odgovoru strukture DCK BiH na ovaj veliki (ne samo humanitarni) izazov.

Gosp. Leko je gošću upoznao sa razvojem situacije i aktivnostima strukture DCK BiH (posebno naglasivši i pohvalivši napore koje struktura CK F BiH čini na ovom planu). Posebno je izdvojio aktivnosti Crvenog križa Grada Bihać u saradnji sa Crvenim križom Unsko-sanskog kantona, te Crvenog križa Grada Mostara, organizacijama koje zadnjih mjeseci ulažu ogromne napore kako bi pomogle što većem broju ljudi, istaknuvši kako je u oba centra Crveni križ aktivirao rad kuhinja u kojima se priprema preko hiljadu toplih obroka dva puta dnevno, vrši transport i podjela hrane, kao i suhih obroka. Napomenuo je da ne postoji sistemsko rješenje ne samo po pitanju smještaja i ishrane migranata, nego općenito odgovor države i međunarodne zajednice na ovo pitanje.

G-đa Nicole Robicheau je zahvalila na dobivenim informacijama nakon što su joj dati na uvid i brojni novinski članci, video zapisi i drugo, a što svjedoči o aktivnostima strukture DCK BiH po ovom pitanju.
U narednim danima najavila je posjete Bihaću i Mostaru, sastanke i razgovore sa predstavnicima Crvenog križa nižih nivoa, sastanke i razgovore sa migrantima, predstavnicima MKCK-a, UNHCR-a, IOM-a, i drugim organizacijama koje pomažu migrantima, predstavnicima institucija vlasti, policije, medija, … a sve s ciljem što boljeg uvida u aktivnosti strukture DCK BiH na ovom planu, ali i dodatnog animiranja domaćih i stranih faktora za konkretnijom pomoći i rješenjima.

Na kraju sastanka je s velikim zadovoljstvom pogledala videoprezentaciju o obnovi zgrade DCK BiH u Sarajevu – Nacionalnog spomenika, te čestitala Generalnom sekretaru i rukovodstvu DCK BiH na ogromnom postignuću, napomenuvši da je na sličnom zadatku ispred IFRC-a boravila u BiH 2014. godine (nakon katastrofalnih poplava i klizišta), kada je sjedište DCK BiH bilo u vrlo neuvjetnim podstanarskim prostorijama, pa kao takav i njen tadašnji rad bio otežan.