Dana 24.07.2018. godine predsjednik DCK BiH gosp. Rajko Lazić, generalni sekretar gosp. Branko Leko i finansijski menadžer g-đica Azra Bričić posjetili su Crveni križ Grada Mostara, gdje su u prisustvu generalnog sekretara CK FBiH gosp. Namika Hodžića i sekretara Crvenog križa Grada Mostara gosp. Alena Kajtaza predstavili DREF (Hitni fond za humanitarnu pomoć MFDCK/CP) koji je odobren DCK BiH u aktivnostima na pomoći migrantima u BiH...

u iznosu od 310.879,86 KM, a posebno dio koji se odnosi na podršku za CK Grada Mostara u iznosu od 97.966,05 KM. Na sastanku je zaključeno da će sredstva u skladu sa finansijskim procedurama MFDCK/CP biti, preko CK FBiH, prebačena na račun CK Grada Mostara koji će, u skladu sa upustvima, procedurama i rokovima vršiti utrošak sredstava.

Gosp. Alen Kajtaz je goste upoznao o svakodnevnim aktivnostima koje Crveni križ Grada Mostara provodi u pomoći migrantima, smještenim u Izbjeglički centar Salakovac, odlukama nadležnih državnih vlasti ali je istaknuo nepostojanje političke podrške od strane gradskih, odnosno kantonalnih vlasti što dodatno otežava rad Crvenog križa. Predsjednik i generalni sekretar DCK BiH su uputili čestitke CK FBiH i CK Grada Mostara na aktivnostima koje svakodnevno čine, a koje su u duhu zakonskog mandata naše organizacije, posebno naglasivši važnost angažovanja velikog broja volontera (prvenstveno u Kuhinji CK) i istima izrazili zahvalnost.

Nakon detaljne prezentacije DREF-a, te obilaska prostorija skladišta te sjedišta CK Hercegovačko-neretvanske županije/kantona (HNK) i kraćeg razgovora sa sekretarom CK HNK gosp. Zoranom Nikolićem, uslijedila je posjeta IC Salakovac, gdje je održan sastanak sa domaćinom direktorom gosp. Edinom Denjom. Gosp. Denjo je naglasio da je jako dobra saradnja sa CK Grada Mostara, koji svakodnevno od 18.05.2018. godine brinu o ishrani i higijenskim potrepštinama za migrante, čiji broj je između 150 i 200 osoba dnevno u Centru. Goste je upoznao i o aktivnostima koje u Centru provode druge organizacije (prije svega UNHCR, Vaša prava i drugi) i zahvalio se predstavnicima CK FBiH i DCK BiH na aktivnoj podršci od početka organizovanog smještaja migranata u IC Salakovac. Na kraju, upriličen je zajednički obilazak objekata u kojima su smješteni migranti kao i pratećih sadržaja u IC Salakovac, a razgovaralo se i o mogućnostima poboljšanja, veće vidljivosti Crvenog križa/krsta, itd.