Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine je uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa organizovalo Okrugli sto u Bijeljini 09.10.2018.
Migranti koji ulaze u Bih na nereguralan način koriste dvije glavne rute, večinom stižući kopnom iz Srbije i Crne Gore. Bijeljina je označena kao jedna od ulaznih tačaka u BiH za migrante.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem da se privuče pažnja lokalnih vlasti na značaj obnavljanja porodičnih veza, da se promovišu najnoviji alati za obnavljanje porodičnih veza koji se koriste širom svijeta, te da se ojača prekogranična saradnja među lokalnim organizacijama Crvenog krsta BiH i Srbije, posebno u situacijama kada se radi o hitnim slučajevima koji zahtijevaju hitan odgovor.

Pored predstavnika Crvenog krsta/križa BiH i Srbije, predstavnika Regionalnbe kancelarije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa i delegacije u Sarajevu na Okruglom stolu su sudjelovali i predstavnici Granične policije terenska kancelarija Bijeljina, Ministarstva unutrašnjih poslova, policijske uprave Zvornik, predstavnici Službe za rad sa strancima, terenski centar Bijeljina, predstavnici policijske uprave Bijeljina, predstavnici Centra za socijalni rad Bijeljina.

Ovo je bila prilika da se predstavi mreža i usluge za obnavljanje porodičnih veza kako u zemlji tako i na globalnom nivou, te da se razmijene iskustva aktera uključenih u problematiku migracija na ovom području.