Dana 30.10.2018. godine članove Predsjedništva i Glavnog tajnika DCK BiH, te rukovodstva Crvenog križa Unskosanskog kantona, Grada Bihaća i Generalnog sekretara CK F BiH u svom uredu u Bihaću primio je premijer Unskosanskog kantona gosp. Mustafa Ružnić.

Premijer je ukratko predstavio glavne prioritete Vlade kojoj je od nedavno na čelu, a u samom vrhu prioriteta i problema istaknuo je stanje sa povećanim prilivom migranata u Unskosanski kanton, mjere koje on i Valada, u suradnji sa općinama i gradovima, domaćim i inozemnim organizacijama i agencijama, ali i višim razinama vlasti, poduzimaju kako bi se kontrolirao dajlnji dolazak migranata, osigurali primjereniji uvjeti smještaja onima koji se već tu nalaze i sl., a posebno je naglasio veliki doprinos koji još od proljeća ove godine u pomoći migrantima, pa tako i vlastima, pružaju organizacije Crvenog križa Unskosanskog kantona i Grada Bihaća.

Delegacija DCK BiH se zahvalila Premijeru, vlastima i građanima Unskosanskog kantona koji uveliko osjećaju problem izazvane dolaskom velikog broja migranata na ovo područje, ali i spremnih pružiti pomoć u čemu je nezaobilazna uloga Crvenog križa. Također je ukratko predstavljena do sada dostavljena, te planirana pomoć organizacijama Crvenog križa na ovom području, a preko njih migrantima, ali i svim ostalim socijalnugroženim kategorijama građana u ovom kantonu, ali i cijeloj Bosni Hercegovini.