Crveni polumjesec Turske je u periodu od 05 -09.11. 2018.godine u Ankari organizovao IMPACT trening (International Mobilization and Preparation for Action), na kojem su učestvovala i dva predstavnika DCK BIH, g-din Nemanja Zekić, VD koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe DCKBiH i g-din Alen Kajtaz, sekretar Crvenog križa Grada Mostara. Pored Turskog Crvenog polumjeseca, u organizaciji su učestvovali i MKCK, kancelarija u Ženevi, kao i MFDCKCP takođe iz Ženeve.
Sam kurs je orijentisan na pripremanje osoblja za rad u međunarodnom okruženju i prilagođen je da razvija vještine rada u timu, ali i u okviru Međunarodnog pokreta CK i CP. Turski Crveni polumjesec ima delegacije širom svijeta i ovo je bio trening okrenut prvenstveno ka njihovom osoblju. Ipak, na treningu su učestvovali i predstavnici MFDCKCP iz kancelarije u Turskoj i iz zone MENA (Bliski Istok), kao i predstavnici Bugarskog Crvenog krsta/križa.

Ovakvi treninzi doprinose razvoju ljudskih resursa za odgovor na katastrofe unutar strukture DCK BIH, ali i bolje pozicioniraju DCK BIH na međunarodnoj humanitarnoj sceni, dajući osobe obučene za rad u međunarodnim operacijama širom svijeta.