U periodu od 07-08.11.2018. godine u posjeti Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u Sarajevu je boravio predstavnik Regionalne kancelarije za Evropu Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) gosp. Nebojša Medojević, delegat za pripravnost za katastrofe i krize. Tokom dvodnevne posjete vođeni su razgovori sa glavnim tajnikom DCK BiH gosp. Brankom Lekom i zamjenikom šefa Delegacije MKCK u BiH gosp. Elmirom Camićem vezano za trenutne aktivnosti po pitanju izbjegličke/migrantske krize u BiH, uključujući i aktivnosti u okviru Službe traženja DCK BiH vezano za pružanje usluga obnavljanja porodičnih veza izbjeglicama/migrantima, kao i planove u narednom periodu. Takođe je organizovan sastanak sa nadležnim službenikom Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH g-đom Irmom Sadiković, gdje se razgovaralo o aktivnostima ove partnerske organizacije, kako bi se odredila sfera angažovanja i definisali glavni pravci djelovanja i okosnica za izgradnju kapaciteta DCK BiH, nakon čega bi se krenulo u izradu plana za hitni apel uz podršku MFDCKiCP.

Drugog dana radne posjete gosp. Medojevića održana je orijentacijska sjednica za rukovodstvo nacionalnog društva kao i koordinatore za pripravnost i odgovor na katastrofe iz CKRS i CKFBiH o mogućoj strukturi hitnog apela, uz prisustvo glavnog tajnika DCK BiH gosp. Branka Leka, sekretara CK BD BiH gosp. Denisa Šehanovića, koordinatora za pripravnost i odgovor na katastrofe CKRS g-đe Gordane Ostojić, koordinatora za pripravnost i odgovor na katastrofe CKFBiH gosp. Senadina Kumra i koordinatora za međunarodnu saradnju i asistenta glavnog tajnika DCK BiH g-đice Žakline Ninković, na kojoj je definisan Plan aktivnosti mogućeg hitnog apela u odgovoru na migracijsku krizu u Bosni i Hercegovini tokom 2019. godine, kao i rokovi za definisanje detaljnih aktivnosti hitnog apela koji bi trebao biti pokrenut sredinom decembra 2018. godine.