Međunarodna konferencija pod nazivom “Humanost nema granica”, koju su povodom migrantske krize u Evropi organizovali BRAVO u saradnji sa Crvenim križem Novo Sarajevo i partnerskom organizacijom SODALIS CSV iz Italije, održana je u periodu od 09-11. novembra 2018. godine u Sarajevu, sa zvaničnim dijelom koji je organizovan dana 10.11. 2018. godine u Gradskoj vijećnici.
Konferencija je dio višegodišnjeg projekta pod nazivom ‘SolidALCiti” i okupila je predstavnike petnaest (15) zemalja kao što su Albanija, Austrija, Belgija, Bugarska, Estonija, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija, Velika Britanija i Bosna i Hercegovina.

Na zvaničnom dijelu konferencije dana 10.11.2018. godine, u svojstvu gosta je ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) prisustvovala koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković, koja je predstavila aktivnosti i usluge DCK BiH u njegovom radu na ublažavanju migrantske krize u Bosni i Hercegovini.