Predstavnici Delegacije Društva Turskog Crvenog polumjeseca (DTCP) u BiH gosp. Göksen Yenigül, šef Delegacije i gosp. Suat Sokullu, asistent šefa Delegacije su dana 13.11.2018. godine posjetili sjedište Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) u Sarajevu. Ispred DCK BiH sastanku su prisustvovali predsjednik mr Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković.

Na sastanku je prvenstveno iskazana iskrena zahvalnost sestrinskom nacionalnom društvu Turskog Crvenog polumjeseca na dobroj saradnji i svestranoj podršci pruženoj DCK BiH a preko njega i državi Bosni i Hercegovini– posebno kroz realizaciju Memoranduma o razumijevanju potpisanog dana 16.08.2017. godine u Ankari. Takođe se razgovaralo i o predstojećim aktivnostima u sadejstvu sa DTCP vezano za ublažavanje migrantske i izbjegličke krize u Bosni i Hercegovini, kako bi se na human i dostojanstven način omogućilo pružanje neophodne pomoći izbjeglicama/ migrantima. Tom prilikom potvrđeno je da je to jedan od projekata u okviru saradnje dva sestrinska nacionalna društva DCK BiH i DTCP, što će sve doprinijeti jačanju kapaciteta strukture DCK BiH kao primarnog partnera za djelovanje DTCP u BiH.

Ova posjeta je nastavak ranije početih razgovora i sastanka sa glavnim tajnikom DCK BiH gosp. Brankom Lekom održanim dana 15.10.2018. godine u sjedištu DCK BiH, kada su razmatrana ista pitanja i tematika, posjete i sastanaka održanih na terenu (posebno u gradovima i općinama koji su u većem intenzitetu suočeni sa migracijskom krizom), sastanaka sa drugim domaćim i inozemnim organizacijama i agencijama uključenim u aktivnosti oko zbrinjavanja migranata, posjete i sastanka sa generalnim sekretarom CK FBiH gosp. Namikom Hodžićem i suradnicima dana 31.10.2018. godine, i drugim. Također je na sastancima predloženo, što je i prihvaćeno, da se posjete sjedišta CKRS i CK BD BiH radi sveobuhvatnog uvida u planiranje dugoročnije podrške i suradnje.

Nakon završetka sastanka upriličena je posjeta kolega iz DTCP skladištu DCK BiH u Sarajevu, posebno imajući u vidu da će naredne sedmice uslijediti velika donacija humanitarne robe iz DTCP.