U periodu od 15. do 17.11.2018. godine u Barseloni se održao sastanak međunarodnih trenera za program Prevencije trgovine ljudima educiranih od strane Centra za Mediteransku saradnju Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, a koji će biti angažirani za online treninge u ovoj temi.

Tokom sastanka treneri su se upoznali sa platformom za online treninge koja je kreirana od strane Crvenog križa Španije. Sastanku su prisustvovali Julia Matošević i Jasmin Nikšić. Pored toga finalizirani su prateći dokumenti koji će činiti sastavni dio online treninga. Učesnici su radili na izradi modela koji se sastoje od osnovnih pojmova o programu Prevencije trgovine ljudima, generalnih dijelova o stručnoj edukaciji, te o kreiranju kampanja u cilju preveniranja ovog globalnog problema.

Pilot projekat će se sprovesti početkom 2019.godine u Nacionalnom društvu Crvenog križa Albanije a u prvi tim trenera izabrani su Julia Matošević ispred DCKBiH, te treneri iz Crvenog polumjeseca Egipta i Crvenog križa Albanije.
Ovom sastanku prethodili su sastanci u vezi sa organizacijom Mediteranske konferencije i Mediteranske konferencije mladih koja će se održati sljedeće godine u Sarajevu. Sastancima sa rukovodstvom CCM-a je prisustvovao Jasmin Nikšić koji je učestvovao u kreiranju okvirnog plana rada Mediteranske Konferencije mladih, te u tehničkim i vizualnim detaljima.