Dana 27.11.2018. godine sjedište Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u Sarajevu posjetio je ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini NJ.E. gosp. Ivan Del Vechio.
Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na sastanku su prisustvovali: gosp. Rajko Lazić, Predsjednik, gosp. Branko Leko, Generalni sekretar, gosp. Namik Hodžić, Generalni sekretar CK F BiH i g-đica Žaklina Ninković, koordinator za međunarodnu saradnju.

Tokom sastanka razgovaralo se o vrlo intenzivnoj i uspješnoj dugogodišnjoj saradnji Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine i Hrvatskog Crvenog križa, koja je doživjela svoj vrhunac tokom katastrofalnih poplava 2014. godine, ali i nakon toga – za vrijeme migrantske krize koja je 2015. godine bila u žarištu aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, te ove godine kada je Bosna I Hercegovina pogođena istom.

NJ.E. gosp. Ivana Del Vechia domaćini su upoznali i sa Okvirnim sporazumom za saradnju Nacionalnih društava Jugoistočne Europe iniciranim od Hrvatskog Crvenog križa pod nazivom “Susjedi pomažu prvi”, čiji je potpisnik i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine uz još osdam nacionalnih društava Crvenog krsta/križa.
Najviše vremena tokom sastanka posvećeno je razmjeni informacija o statusu imovine Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Herceregovine u Republici Hrvatskoj (bivše Dječije odmaralište u Lozici kod Dubrovnilka koje je vlasništvo Crvenog križa/krsta Bosne i Hercegovine, te Crvenog križa Novo Sarajevo.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 1991. godine donijela Uredbu kojom se zabranjuje raspolaganje i opterećenje (prodaja, zamjena, darovanje, prijenos prava korištenja i raspolaganja, davanja u zakup i privremenu uporabu, osnivanje hipoteke i sl.) nekretninama na teritoriji Republike Hrvatske koje su u vlasništvu, posjedu, na korištenju ili upravljanju organa i institucija federacije, republika i pokrajina Kosova i Vojvodine.

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na teritoriji Republike Hrvatske pravnih osoba sa sjedištem u Republici Sloveniji, Republici Makedoniji i Bosni i Hercegoini, a koje su stečene naplatnim putem, ako je to u interesu Republike Hrvatske, njenih građana ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i prvostepena sudska presuda po pitanju imovine Crvenog križa općine Novo Sarajevo je podloga nastojanju Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za povrat vlasništva nad imovinom u Lozici kod Dubrovnika.
Domaćini su visokog gosta upoznali sa namjerom Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine o upućivanju dopisa Ministarstvu državne imovine republike Hrvatske za što skorije regulisanje statusa, odnosno povrata imovine Društvu Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, odnosno Crvenom križu općine Novo Sarajevo za što je iskazano puno razumjevanje.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine poziva i očekuje pomoć instituciija Bosne i Hercegovine s ciljem konačnog rješenja ovog pitanja, tj. povrata imovine ove humanitarne organizacije od posebnog značaja za Državu.