U periodu od 04-09.12.2018.godine u posjeti strukturi Društva Crvenog krsta/križa BiH boravio je g-din Christopher Poole, regionalni menadžer programa Upozoravanja na opasnost od mina. Cilj posjete je bio uvid u realizaciju programskih aktivnosti, rezultate programa, saradnju Društva Crvenog krsta/križa BiH sa Centrom za uklanjanje mina u BiH, kao i planirane aktivnosti koje će dobrinjeti ostvarenju Strategije protuminske akcije u BiH.

Tokom njegove posjete održan je niz sastanaka unutar strukture DCKBiH, kao i sa MKCK delegacijom u BiH, Centrom za uklanjanje mina u BiH, Regionalnim uredom BHMAC-a, na kojima je g-din Poole imao priliku razgovarati sa g-dinom Željkom Filipovićem, šefom delegacije MKCK u BiH, g-dinom Brankom Lekom, glavnim tajnikom DCKBiH, g-dinom Sašom Obradovićem, direktorom BHMAC-a, g-dinom Goranom Ždralom, šefom RUBHMAC-a Pale, koordinatorima programa upozoravanja na opasnost od mina i instruktorima upozoravanja na opasnost od mina. Na sastancima je g-din Poole upoznat o programu Upozoravanja na opasnost od mina, metodologiji rada, saradnji Crvenog krsta/križa sa relevantnim institucija, saradnji sa lokalnom zajednicom.

G-din Poole je istakao kvalitet programa Upozoravanja na opasnost od mina koji Crveni krst/križ realizuje u Bosni i Hercegovini uz podršku MKCK već dugi niz godina. Potvrdio je vidljivost postojanja jake strukture unutar programa, dobre saradnje sa partnerima i što je najvažnije prepoznatljivosti akcije Crvenog krsta/križa na svim nivoima i prihvaćanje od strane lokalne zajednice i ciljnih grupa.