sef sektora meunarodnog komiteta crvenog kria 2

Šef sektora Međunarodnog komiteta Crvenog križa (MKCK) za saradnju i koordinaciju sa članicama Pokreta CK i CP za Europu i Centralnu Aziju g-đa Sophie Marie Goyet Čelebić je u periodu od 19-20.06.2017. godine posjetila strukturu Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH).

Opširnije...

sluzba trazenja regionalna koordinacija 4

Dana 24.05.2017. godine u Sarajevu je održana Konferencija pod nazivom „Proces ekshumacije i identifikacije nestalih osoba/lica na području Bosne i Hercegovine“, a ista je inicirana od strane Regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba/lica sa područja bivše Jugoslavije koja okuplja

Opširnije...