U cilju razvijanja plana akcije i ostalih dokumenata radi upućivanja zahtjeva za aktiviranje DREF-a (hitni fond za humanitarnu pomoć) prema Međunarodnoj federaciji društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP), a u vezi sa migrantskom i izbjegličkom krizom koja je pogodila Bosnu i

Opširnije...

Povodom zvaničnog pokretanja projekta „Izgradnja institucionalne pripremljenosti DCK BiH za pripremu i odgovor na katastrofe 2018-2020“, dana 07.05.2018. godine u Tuzli je održan sastanak predstavnika strukture Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) i Švajcarskog Crvenog krsta/križa (ŠCK) iz

Opširnije...

Pod predsjedavanjem predsjednika DCK BiH mr. Rajka Lazića dana 26.04.2018. godine na Ilidži je održana 16. Sjednica Predsjedništva DCK BiH na kojoj su pored članova Predsjedništva učestvovali: Generalni sekretar gosp. Branko Leko, Finansijski menadžer g-đica Azra Bričić I Koordinator za

Opširnije...