Program kućne njege je tradicionalni program DCK BiH kojem su obuhvaćene osobe preko 65 godina života, bolesne, nemoćne i osobe s posebnim potrebama, koje žive same i bez bližih srodnika.

Uz finansijsku podršku donatora, konstantnom edukacijom aktivista i volontera Crvenog križa, posebno mladih

Opširnije...