Na prostorima Bosne i Hercegovine prvi oblici organiziranja Crvenoga križa pojavljuju se 1914. godine. Tada formirana organizacija zvala se Bosansko-hercegovačko društvo za pomoć i dragovoljnu sanitarnu skrb u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba i imala je identične ciljeve kao i Crveni križ.

Država Bosna i Hercegovina, poštujući povijesni identitet i kontinuitet Crvenoga križa Bosne i Hercegovine, potvrdila je dugogodišnje djelovanje organizacije Zakonom o uporabi i zaštiti znaka i naziva Društva Crvenoga krsta/križa BiH  (Službeni glasnik BiH  br. 11/02) i Zakonom o Društvu Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 49/04).

Društvo Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu DCK BiH) sastavni je dio Međunarodnog pokreta Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca (u daljnjem tekstu Pokret) priznato od Međunarodnoga odbora Crvenoga križa (u daljnjem tekstu MOCK) 08.05. 2001. godine i primljeno u članstvo Međunarodne Federacije društava Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca (u daljnjem tekstu MFDCKiCP) 07. 11. 2001. godine.

Zakonskim i statutarnim odredbama definirano je da je DCK BiH  dragovoljna,  humanitarna organizacija građana Bosne i Hercegovine priznata i ovlaštena da u miru i za vrijeme elementarnih i drugih nepogoda, izvanrednih stanja, a sukladno načelima humanosti, nepristranosti, neutralnosti, neovisnosti, dragovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti, ostvaruje određene humanitarne ciljeve, zadaće i javne ovlasti u oblasti  zaštite i unaprjeđenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i obuke, Službe traženja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava.

DCK BiH je jedina organizacija Crvenoga križa koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a čine ga Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Srpska i Crveni krst/križ Brčko Distrikta BiH i sve njihove organizacije.

S ciljem nadgradnje unutarnjega uređenja, Skupšina DCKBiH je u svibnju 2006.  godine usvojila revidirani Statut, po kojemu se uvode pozicije glavnog tajnika, jednog predsjednika i dva potpredsjednika DCK BiH. Odredbe Statuta, čija je provedba još u tijeku, doprinose koordiniranju djelovanja u strukturi, utvrđuju ciljeve i zadaće Organizacije, prava i dužnosti članova, upravna tijela DCK BiH, osnove financiranja, stručnu službu, pitanja od značaja za zaštitu imovine, kao i druga pitanja koja doprinose  potpunom definiranju uloga uprave i menadžmenta.

DCK BiH ima suvremene i najširoj javnosti prepoznatljive i prihvaćene programe.  S jedinstvenom mrežom organizacija Crvenoga križa i volonterima koji su temelj organizacije DCK BiH samostalno ili u partnerstvu s vladinim institucijama ili drugim nevladinim humanitarnim organizacijama, bilo je pokretač i realizator niza aktivnosti koje su odgovorile na potrebe najugroženijih kategorija stanovništva.