Milojko Grujičić, Predsjednik Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

 • Rođen 16. 07. 1959. u Krupnju,
 • Osnovnu školu završio u rodnom mjestu, srednju VTŠ u Zagrebu,
 • Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Fakultetu za Uslužni biznis u Novom Sadu.
 • U proteklom periodu bio sam zaposlen u JNA i u jednom periodu radio u Libiji, zatim sam svoje radno angažovanje nastavio kao delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, potom Fonomedik Banja luka, nakon toga kao savjetnik ministra rada i boračko invaliske zaštite.
 • Sada sam savjetnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske.
 • Bio sam član više upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća.
 • Humanitarnim radom se bavim još od srednje škole.
 • Član sam Crvenog krsta aktivno učestvujem u organizaciji Crvenog krtsa Republike Srpske.
 • Za potpredsednika DKCK BiH izabran sam 2018. godine.
 • Za potpredsednika DCK BiH izabran sam 2019. godine.
 • Za predsjednika DCKBiH izabran sam 09. 06. 2021. godine na mandatni period 2021-2023. godine.

O Društvu

Za partnere

Newsletter

Get latest news & update