U periodu od 21-23.11.2021. godine delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) u sastavu: predsjednik Predsjedništva Milojko Grujičić, potpredsjednik Husein Kličić, generalni sekretar mr. Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković boravila je u radnoj posjeti Turskom Crvenom polumjesecu u Istanbulu.

Tokom radne posjete održan je sastanak sa predsjednikom Turskog Crvenog polumjeseca dr Keremom Kinikom, potpredsjednikom Muratom Ellialti, zamjenikom generalnog direktora Alperom Kucukom, menadžerom za međunarodne programe Anilom Kacabalom i šefom Delegacije za Bosnu i Hercegovinu Suatom Sokullu gdje se razgovaralo o podršci Društvu CKBiH u izgradnji i jačanju njegovih kapaciteta, kao i o zajedničkom radu na projektima i razmjeni dobrih praksi. Tokom sastanka upriličeno je potpisivanje obnovljenog Memoranduma o razumijevanju između DCKBiH i Turskog Crvenog polumjeseca za naredni petogodišnji period.

Tom prilikom takođe su obavljene posjete Kancelariji Turskog Crvenog polumjeseca u Istanbulu gdje su predstavljene aktivnosti u okviru programa pružanja pomoći u gotovini za migrantsku populaciju u Republici Turskoj, kao i posjeta Istanbul Anatolia društvenom centru gdje se provode aktivnosti u okviru programa zaštite, socijalne kohezije, pružanja podrške domaćinstvima i usluge mentalnog zdravlja/psihosocijalne podrške migrantima i lokalnom stanovništvu.

O Društvu

Za partnere

Newsletter

Get latest news & update