U okviru posjete menadžera Programa migracija Regionalne kancelarije Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za Evropu Yvonne Affolter Bosni i Hercegovini, u periodu od 27.02-04.03.2022. godine upriličeni su sastanci u sjedištu DCK BiH sa generalnim sekretarom mr Rajkom Lazićem, generalnim sekretarom Crvenog križa Federacije BiH Namikom Hodžićem i generalnim sekretarom Crvenog krsta Republike Srpske Snježanom Kovač, kao i sa osobljem uključenim u provedbu projekata za migracije. Tom prilikom razmijenjene su sveukupne ideje/vizija o aktivnostima na polju migracija u predstojeće tri godine, te su identifikovane komponente za pokrivenost planiranih aktivnosti putem granta Projekta podrške za migrante 2022. godine Švajcarske razvojne agencije (SDC). Tokom sastanaka razgovaralo se i o mobilizaciji resursa prema sveukupnoj migracionoj operaciji DCK BiH i projektu za podršku migrantima kao potencijalnom alatu za prikupljanje sredstava, kao i mogućnost razvijanja potencijalnih prekograničnih aktivnosti.

Zatim su upriličene posjete sjedištima Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog križa Federacije BiH, kao i posjete mobilnim timovima koji djeluju na području Zvornika, Kantona Sarajevo. Takođe je organizovana posjeta timovima koji rade u privremenim prihvatnim centrima Blažuj i Ušivak.

O Društvu

Za partnere

Newsletter

Get latest news & update