U sklopu posjete Društvima Crvenog krsta/križa Litvanije, Poljske, Mađarske, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, dana 26.03.2022. godine predstavnici Švedskog Crvenog krsta/križa generalni sekretar Martin Ärnlöv, viši savjetnik Alexandra Segenstedt Bergh i stariji službenik za medije Maude Fröberg su posjetili Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH).

Tom prilikom je održan sastanak generalnog sekretara DCK BiH mr Rajka Lazića sa delegacijom Švedskog Crvenog krsta/križa, kao i sa predstavnicima Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca Shamsudinom Mukhudinovim i MKCK Elmirom Camićem. Zatim su uslijedili sastanci sa predstavnicima Crvenog krsta Republike Srpske i Mobilnim timovima na terenu, kao i sa predstavnicima Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine te je upriličena posjeta Privremenom prihvatnom centru Ušivak.

Imajući u vidu da je fokus posjete bio na temu migracija, na sastancima se razgovaralo o Mobilnim timovima DCK BiH na terenu i tranzitnim rutama migranata kroz teritoriju Bosne i Hercegovine, uslovima rada i djelovanja u privremenim prihvatnim centrima, nadogradnji iskustava sa terena u budućem radu predstavnika Švedskog Crvenog krsta/križa na Globalnoj strategiji migracija, a takođe se razgovaralo i o budućim aktivnostima Mobilnih timova.

Prema riječima predstavnika Švedskog Crvenog krsta/križa, posjeta je bila inspirativna i vrlo korisna u pogledu predstavljenih informacija o realizovanim i budućim aktivnostima, a što će Švedskom Crvenom krstu/križu, kao kopredsjedavajućem Forumom lidera za migracije, omogućiti da doprinese širim naporima Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca da pomogne i zaštiti ljude kojima je potrebna pomoć duž migracione rute.

O Društvu

Za partnere

Newsletter

Get latest news & update