Delegacija Društva Crvenog krsta/križa BiH (DCKBiH) u sastavu predsjednik Milojko Grujičić, generalni sekretar Rajko Lazić i koordinator za međunarodnu saradnju Žaklina Ninković učestvovali su na Sastanku rukovodstva nacionalnih društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca država Evrope, Južnog Kavkaza i centralne Azije koji je održan u periodu od 02-03. novembra 2022. godine u Moskvi. Sastanak je bio hibridnog karaktera (uživo i online), a na sastanku je takođe učestvovalo rukovodstvo Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa iz Ženeve i regionalnih delegacija/klastera za Rusku Federaciju i Bjelorusiju kao i specijalni predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije u Rusiji.

Prvog dana sastanka predsjednik DCKBiH Milojko Grujičić se sastao sa predsjednikom Ruskog Crvenog krsta Pavelom Savchukom. Teme razgovora su bile humanitarni izazovi sa kojima se trenutno suočavaju DCKBiH i Ruski Crveni krst, kao i ostvarivanje regionalne saradnje između regija Ruskog Crvenog krsta i Crvenog krsta Republike Srpske i Crvenog križa Federacije BiH u okviru DCKBiH. Tokom dvodnevnog sastanka vodili su se razgovori o humanitarnoj situaciji u regiji i ulozi Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u kriznim situacijama, a učesnici su imali priliku da razmijene iskustva i dobre prakse u oblasti zdravstva i njege. Takođe se razgovaralo o mobilizaciji resursa u promjenljivom okruženju i izazovima sa kojima se suočavaju nacionalna društva, modernim zakonima i statutima koji čine bazu za jaka nacionalna društva kao i o aktivnostima Centralne agencije traženja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa.

Učesnici sastanka su jednoglasno usvojili Rezoluciju o prijateljstvu i međusobnoj saradnji, te su dogovorili redovne sastanke u narednom periodu.