Dana 28.03.2024. godine generalni sekretar DCK BiH gosp. Namik Hodžić sa saradnicima je održao sastanak sa Prvim sekretarom, šefom Odsjeka za ekonomska pitanja i razvojnu pomoć Ambasade Japana u BiH gosp. Yuichiro Omori.
Tokom sastanka predstavljeni su mandat, zakonska i statutarna osnova kao i programske i projektne aktivnosti strukture DCK BiH posebno u oblastima zdravstva i prve pomoći, pripreme i odgovora na katastrofe, dobrovoljnog davalaštva krvi, socijalne zaštite uključujući i Program brige o starijim osobama, Službe traženja, rada mladih, migracija te su navedene potrebe za jačanjem njenih materijalno-tehničkih kapaciteta, naročito u oblasti zaštite zdravlja stanovništva pri djelovanju u kriznim situacijama i prve pomoći.
Takođe je istaknuta opredijeljenost DCK BiH za sticanje znanja, vještina i jačanje kapaciteta kroz učešće na međunarodnim skupovima u svojstvu komponente Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, kao i kroz pružanje podrške međunarodne zajednice sa ciljem postizanja samoodrživosti DCK BiH, kao i nastojanjima za dobijanje podrške za potpunu obnovu zgrade njegovog sjedišta kako bi moglo da izgradi svoje kapacitete i ispuni svoj humanitarni mandat u pružanju neophodne pomoći svima onima koji se nalaze u potrebi za pomoći na području BiH. Na sastanku je istaknuta opredijeljenost Ambasade Japana u BiH da, u okviru ekonomske saradnje, radi na poboljšanju života građana BiH kroz donacije medicinske opreme i specijalizovanih sanitetskih vozila, kao i kroz podršku u oblasti obrazovanja. S tim u vezi se razgovaralo o mogućnostima podnošenja projektnih prijedloga prema Ambasadi Japana u BiH sa ciljem jačanja kapaciteta cjelokupne strukture DCK BiH.
Takođe je inicirano formalizovanje partnerstva sa Društvom Crvenog krsta/križa Japana kroz potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, posredstvom Ambasade Japana u BiH, gdje bi se razmjenjivala iskustva u oblastima djelovanja u kriznim situacijama, edukacije iz prve pomoći, te edukacije i podrške u jačanju kapaciteta DCK BiH u zdravstvenim programima.