Završna konferencija Regionalnog projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa (RESOPP)“, koji finansiraju Evropska unija i Austrijska razvojna agencija a kojim koordinira Crveni krst Srbije, održana je 04.04.2024. godine u Palati Srbije u Beogradu. Ispred Bosne i Hercegovine na Konferenciji su učestvovali predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  Tijana Borovčanin, predstavnik Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“ Nadina Pleh Sijerčić i koordinator RESOPP projekta ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine Žaklina Ninković. U uvodnom dijelu Konferencije prisutnim su se obratili: Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović, Nj.E. Ambasador Austrije u Republici Srbiji Christian Ebner, predstavnik Austrijskog Crvenog krsta/križa Katarina Baničević i  posebni savjetnik ministra ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje,  boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Saša Vukotić. Zatim je predstavnik Federalnog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača Christoph Angster predstavio Zaključke i Deklaraciju sa „Međunarodne konferencije o pravima starijih osoba“ održane u periodu od 29.11-01.12.2023. godine u Beču.  Predstavnik Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Kopenhagenu Yongyie Yon je održao prezentaciju na temu „Zdravo starenje i dekada zdravog starenja SZO“. Projektni koordinator Regionalnog projekta RESOPP ispred Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović je potom predstavila postignute rezultate i izazove tokom trogodišnje realizacije projekta. Moderator jutarnje sesije je bila pomoćnica povjerenice za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije Tatjana Prijić.

Tokom Konferencije predstavnici šesnaest partnerskih organizacija iz šest projektnih lokacija: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija su predstavili postignute rezultate, kao i glavne prepreke i rješenja za uočene izazove u provedbi projektnih aktivnosti, te stečeno znanje u okviru četiri komponente RESOPP projekta:  1) Pomoć u gotovini i vaučerima, 2) Mentalno zdravlje i zdravo starenje, 3) Jačanje lokalnih zajednica kroz podršku mikrograntovima organizacija civilnog društva i 4) Istraživanje i zagovaranje: sistemi dugoročne njege. U prezentaciju Bosne i Hercegovine prikazane su projektne aktivnosti koje su zajednički realizovale dvije partnerske organizacije  Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“ i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Na Konferenciji su takođe predstavljeni rezultati istraživanja vezano za dugoročnu njegu,  a takođe su razmijenjene dobre prakse u implementaciji ovog regionalnog projekta kao i preporuke za donosioce odluka.

Narednog dana, 05.04.2024. godine, u Kući ljudskih prava u Beogradu, održan je sastanak partnera koji su učestvovali u realizaciji RESOPP projekta. Na sastanku se razgovaralo o izradi finansijskog i narativnog izvještaja. Takođe su razmijenjene ideje vezano za moguće zajedničke aplikacije na pozive za projekte namijenjene ciljnim grupama: starijim osobama i osobama sa invaliditetom u narednom periodu.