Delegacija klastera Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP) za centralnu i jugoistočnu Evropu je u periodu od 21-23.02.2023. godine u Sarajevu organizovala obuku za osoblje i volontere nacionalnih društava Crvenog krsta/križa u okviru ovoga klastera za pripremu zahtjeva za hitni fond za djelovanje u vanrednim situacijama (DREF).  Na obuci je prisustvovalo 19 predstavnika  nacionalnih društava Crvenog krsta/križa Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Sjeverne Makedonije.

Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine učestvovali su sekretar Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH Denis Šehanović, koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe Crvenog krsta Republike Srpske Gordana Ostojić, stručni saradnik za finansije Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta BiH Emina Huseinagić, finansijski menadžer DCK BiH Azra Bričić i koordinator za međunarodnu saradnju DCK BiH Žaklina Ninković. Obuku su održali moderatori MFDCKiCP iz sjedišta u Ženevi i Regionalne kancelarije za Evropu.

Cilj obuke je bio da se doprinese tekućim naporima MFDCKiCP da se unaprijede brzina, efektivnost, efikasnost i kvalitet reagovanja u vanrednim situacijama. Glavni cilj je bio da se osoblju i volonterima u nacionalnim društvima pruži mogućnost da kroz teoretske sesije kao i rad u grupama, kroz simulacijsku vježbu na osnovu fiktivnog scenarija, omogući da nauče da koriste DREF kao mehanizam finansiranja, kako bi mogli blagovremeno da dođu do stanovništva prije, tokom i nakon katastrofa sa uslugama spašavanja života.