U okviru projekta „Platforma za razmjenu i jačanje kapaciteta nacionalnih društava“ u čijoj realizaciji učestvuju Društvo Turskog Crvenog polumjeseca, Britanski Crveni krst/križ, Bugarski Crveni krst/križ i Društvo Crvenog krsta/križa BiH (Crveni križ TK), a koji finansira Erasmus+ program Evropske unije, u Sarajevu je u periodu od 23.-26.05.2022. godine održan sastanak Radne grupe za Program prenosa gotovine krajnjim korisnicima.

Uz podršku Crvenog križa Federacije BiH, kolegice i kolege su imale priliku da se upoznaju sa uslovima rada i djelovanja u privremenim prihvatnim centrima Blažuj i Ušivak, te ulozi Crvenog krsta/križa u istima.  

Također, upriličena je i posjeta delegaciji Turskog Crvenog polumjeseca – predstavništvo u BiH, gdje su predstavljene dosadašnje aktivnosti i rad delegacije.

Razmjena međusobnih iskustava, otvaranje mogućnosti za sticanje novih saznanja i vještina od kolegica i kolega sa izvanrednim postignućima u ovom programu u ugodnom, prijateljskom okruženju jesu bogatstvo koje krasi našu organizaciju.

O Društvu

Za partnere

Newsletter