Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija posjetio je danas u Sarajevu Društvo Crvenog krsta/križa BiH gdje se, u razgovoru sa generalnim sekretarom Rajkom Lazićem, upoznao sa aktivnostima Društva u proteklom periodu, te planovima za regionalnu i međunarodnu saradnju kroz različite vrste projekata.

Ovom prilikom, prepoznata je važna uloga Društva Crvenog krsta/križa BiH u sistemu odgovora na pandemiju Kovid-19, kao i u pomoći lokalnim vlastima u stanjima prirodnih i drugih nesreća. 

Predsjedavajući Tegeltija je ovom prilikom izrazio zainteresovanost da se na adekvatan način pomogne rad Društva na domaćem i međunarodnom planu uz već postojeći planirani grant.