Prvi fizički sastanak članova Upravnog odbora projekta „Platforma za razmjenu i jačanje kapaciteta nacionalnih društava (NSCEP)“ uz učešće članova projektnog menadžment tima za realizaciju NSCEP projekta održan je dana 28.09.2022. godine u Istanbulu, Turskoj. Na sastanku su prisustvovali sljedeći predstavnici Upravnog odbora: zamjenik generalnog direktora Društva Turskog Crvenog polumjeseca Alper Küçük, izvršni direktor Britanskog Crvenog krsta/križa za međunarodne operacije David Peppiatt, zamjenik generalnog direktora Bugarskog Crvenog krsta/križa dr Nadezhda Todorovska  kao i sljedeći članovi projektnog menadžment tima: Onur Kutay Özertürk, Nihan Ünal i Demirhan Özdemir (Društvo Turskog Crvenog polumjeseca), Georgia Walker (Britanski Crveni krst/križ), Siana Metodieva (Bugarski Crveni krst/križ)  i Žaklina Ninković (DCK BiH).  Član Upravnog odbora NSCEP projekta ispred DCK BiH mr Rajko Lazić je bio opravdano odsutan.

Ovaj projekat finansira Erasmus+ program Evropske unije, a partneri u realizaciji projekta su: Društvo Turskog Crvenog polumjeseca, Britanski Crveni krst/križ, DCK BiH i Bugarski Crveni krst/križ. Projekat ima za cilj unapređenje efikasnosti, kvaliteta, efektivnosti pripremljenosti i reagovanja u humanitarnoj zajednici širenjem znanja i širenjem informacija na terenu, na nivou  organizacije i globalnog humanitarnog sektora u Programu zaštite i Programu prenosa gotovine. Realizacija projektnih aktivnosti se odvija kroz rad dvije Radne grupe, čiji članovi razmjenjuju iskustva i vještine, te rade na kreiranju modula obuke i kreiranju dokumenta koji će sadržati konceptualne i praktične informacije o metodama, modalitetima i najboljim praksama u okviru Programa zaštite i Programa prenosa gotovine.

U prvom dijelu sastanka predstavljene su informacije o projektnim aktivnostima partnerskih nacionalnih društava koje su realizovane u prethodnom periodu, a što je generalno ocijenjeno kao veoma solidan nivo implementacije, posebno imajući u vidu prepreke za mobilnost u projektu uzrokovane pandemijom COVID-19. Potom se razgovaralo o planiranim projektnim aktivnostima u narednom periodu: razmjena osoblja partnerskih nacionalnih društava koja učestvuju u projektu, organizovanje sastanka razmjene vještina, orgnizovanje obuke primjene praktičnog znanja i pripreme online modula obuke, sastanak širenja informacija o projektnim rezultatima te održavanje narednih sastanaka članova Upravnog odbora i članova projektnog menadžment tima, kao i izvještavanje. Nakon sastanka učesnici su imali priliku da zajedno razgledaju znamenitosti u starom dijelu Istanbula. 

O Društvu

Za partnere

Newsletter