Društva Crvenog krsta/križa BiH raspisuje nagradni konkurs za učenike osnovnih škola povodom obilježavanja Svjetskog dana Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (08.05.)

Tema konkursa je: Humanost i solidarnost – to smo mi!

USLOVI KONKURSA:

1.    Radove na konkurs mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola s područja cijele Bosne i Hercegovine

2.    Jedan učenik može učestvovati samo jednim radom.

3.    Likovni radovi rade se na već naznačenu temu. Oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u konkurenciju.

4.    Likovne radove potrebno je dostaviti na adresu Društva Crvenog krsta/križa BiH – Kranjčevićeva 2, 71000 Sarajevo, BiH – najkasnije do 22.04.2024. godine.

5.    Uz svaki rad trebaju biti dostavljeni i osnovni podaci o učeniku: Ime i prezime, razred i odjeljenje, škola i mjesto. (Radovi bez ovih podataka neće biti uvršteni u izbor za nagradu).

6.    Sve radove će ocijeniti stručni žiri Društva Crvenog krsta/križa BiH.

7.    Nagrađuju se tri najuspješnija likovna rada osnovnih škola.

8.    Nagrade najboljim učenicima osigurat će Društvo Crvenog krsta/križa BiH.

9.    Društvo Crvenog krsta/križa BiH zadržava pravo da sve radove pristigle na konkurs koristi u svrhu promocije aktivnosti Crvenog krsta/križa.

Svim učesnicima konkursa želimo mnogo  uspjeha!