Služba traženja pruža pomoć žrtvama oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih žurnih situacija, te omogućuje obnavljanje i održavanje veza među članovima obitelji koje su se razdvojile uslijed sukoba, prirodnih katastrofa ili drugih žurnih situacija.

Obnavljanje obiteljskih veza (OOV) opći je termin koji se odnosi na niz aktivnosti čija je svrha spriječiti nasilno razdvajanje članova obitelji i njihov nestanak, te obnavljanje i održavanje kontakta među članovima obitelji i rasvjetljavanje sudbine osoba koje su prijavljene kao nestale. Ove aktivnosti često su vezane za psihološku, pravnu i drugu potporu obiteljima i pogođenim osobama, za socijalne programe kao i programe koji pružaju usluge vezane za raseljavanje i reintegraciju.

Crveni križ je jedina organizacija koja pruža usluge obnavljanja porodičnih veza u državi, i po tome se razlikuje od svih drugih vladinih i nevladinih organizacija. Upravo iz ovih razloga je Vijeće ministara BiH prepoznalo važnost specifičnog mandata Crvenog križa da pruža usluge obnavljanja porodičnih veza kroz rad Službe traženja, u posebnim situacijama kada je porodični kontakt prekinut, a standardna sredstva komunikacije uništena, ili onesposobljena i ne daju rezultate.

Za sve osobe u BiH i inozemstvu koje su izgubile kontakt sa svojom obitelji, a postoje određeni stupanj hitnosti i humanitarni razlozi (bolest, starost, slabost), za pomoć u ponovnom uspostavljanju obiteljskih veza Služba traženja omogućava slanje obiteljskih poruka Crvenoga križa i pokretanje zahtjeva za traženje kada poštanske usluge ili druge metode komunikacije nisu dale rezultate. Također u slučajevima posebne humanitarne potrebe Služba traženja pruža usluge prijenosa dokumenata i ponovnog spajanja obitelji.

SLUŽBA TRAŽENJA CRVENOG KRIŽA PRUŽA SLJEDEĆE USLUGE:

 • Proslijeđivanje obiteljskih vijesti – razmjena poruka Crvenog križa
 • Prijem i obrada zahtjeva za traženje – traženje osoba prijavljenih kao nestale u proteklim ratovima
 • Spajanje obitelji
 • Slanje osobnih dokumenata
 • Obezbjeđivanje potvrda iz postojećih arhiva – vezanih za prošle ratove

KORISNICI USLUGA SLUŽBE TRAŽENJA CRVENOG KRIŽA

 • Obitelji osoba koje su prijavljene kao nestale u proteklim ratovima
 • Bivši zarobljenici
 • Interno raseljene osobe
 • Izbjeglice
 • Djeca bez pratnje, odnosno djeca bez roditelja
 • Azilanti
 • Migranti
 • Ostale kategorije stanovništva u skladu sa svojim potrebama

Pored međunarodnih pravno obvezujućih dokumenata, (Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949., Dopunski protokol I i II iz 1977. godine, rezolucije međunarodnih konferencija i Zakon o DCKBiH, član 12) Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine je sredinom rujna 2006. godine dalo i formalnu suglasnost na Pravilnik o radu Službe traženja DCKBiH.