Cilj ovog programa jeste unaprjeđenje znanja i osposobljavanje opće populacije u pružanju prve pomoći. Temeljne ciljne skupine u provedbi programa prve pomoći su mladi, opća populacija, vozači motornih vozila, zaposleni u tvrtkama i svi zainteresirani, te višenamjenske terenske ekipe iz programa priprema i reakcije na katastrofe.

Sukladno sa Strateškim planom, DCK BiH nastoji priključiti prvu pomoć, kao temeljni zdravstveni fokus Pokreta, europskoj mreži prve pomoći i osigurati vodeću ulogu Crvenoga križa u segmentu edukacije iz prve pomoći.

Zahvaljujući velikom iskustvu u ovoj oblasti i učestvovanju u stvaranju europskog priručnika prve pomoći učinjeni su prvi koraci harmonizacije po svjetskim standardima MFDCKiCP. Bitno je navesti da od rujna 2011. godine DCK BiH ima trenere sa europskim certifikatom i uslove za validnu obuku i certificiranje na području BiH.

U Crvenom krstu Republike Srpske poslije završene edukacije tijekom školske godine održavaju se općinska, gradska, regionalna, te republičko natjecanje ekipa prve pomoći. Kroz edukaciju iz prve pomoći godišnje prođe oko 15 tisuća mladih u Republici Srpskoj. I u Crvenom križu Federacije BiH jedna od osnovnih zadaća je upoznavanje i osposobljavanje opće populacije s osnovama prve pomoći. Obuka i natjecanja iz prve pomoći se organiziraju svake godine i okupljaju mlade iz osnovnih i srednjih škola. Natjecanja se odvijaju na općinskoj, županijskoj i federalnoj razini. Ako se uzme u obzir da općinskim natjecanjima prethode natjecanja u okviru osnovnih i srednjih škola, može se pretpostaviti da na području Federacije Bosne i Hercegovine kroz edukaciju prođe oko 50 tisuća mladih.

Obuka i osposobljavanje ekipa prve pomoći podmlatka i mladeži ima za cilj motivaciju sudionika za masovnije i kvalitetnije izučavanje i savladavanje elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, provjere stupnja stečenog znanja i vještina iz ove oblasti kao i afirmacija rada Crvenoga križa u oblasti edukacije u prvoj pomoći i realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja.

DCK BiH organizira državno takmičenje na kojem učestvuju po tri prvoplasirane ekipe sa entitetskih natjecanja i ekipa iz Brčko Distrikta BiH. Pobjednička ekipa iz kategorije omladine stiče pravo sudjelovanja na europskom natjecanju ekipa prve pomoći.

Svjetski dan prve pomoći se u strukturi DCK BiH obilježava organiziranjem pokaznih vježbi na javnim mjestima i gradskim trgovima, što predstavlja značajan vid promocije programa i uključivanje novih volontera.

Volonteri Crvenoga križa u suradnji sa pripadnicima policije u većim gradovima u BiH na raskrižjima i prometnicama anketiraju vozače u cilju provjere njihovih elementarnih znanja u pružanju prve pomoći, te provjere opremljenosti vozila sanitetskim materijalom - kutijom prve pomoći.