U cilju podizanja svijesti opće populacije, a posebno mladih, o problematici reproduktivnog zdravlja, koja podrazumijeva spolno prenosive bolesti, HIV/AIDS, neželjenu trudnoću i nasilje nad polovima, struktura DCK BiH provodi aktivnosti na obilježavanju 1. prosinca, Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Tim povodom organizira se javna kampanja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Kampanju realiziraju vršnjaci edukatori Crvenoga križa u školama kroz prezentacije na temu HIV/AIDS-a, destigmatizacije i borbe protiv diskriminacije inficiranih i oboljelih osoba. Ovim povodom se tiska informativno-edukativni materijal (plakati i leci), kojim se želi postići što bolja informiranost mladih o ovoj problematici i načinima prevencije bolesti. Na 1. prosinac, OOCK sa svojom mladeži organiziraju podjelu promotivnog materijala, crvenih vrpci – simbola borbe protiv HIV/AIDS i kondoma.

U strukturi DCK BiH zaštiti reproduktivnog zdravlja mladih se poklanja velika pažnja. Vršnjački edukatori CK u suradnji sa zdravstvenim radnicima kontinuirano održavaju edukativne prezentacije za mlade na kojima sudionici dobivaju osnovne informacije o zaštiti reproduktivnog zdravlja.