У Неуму је, у хотелу Гранд, у организацији Hilfswerk International, одржана прва конференција на тему „Акција против дискриминације по основу година“. Конференција је одржана у периоду од 10-11. априла и уједно је представљала први већи значајан догађај за све учеснике у пројекту Европске Комисије под истим називом „Акција против дискриминације старијих особа“ а чији је носилац – имплементатор пројекта Hilfswerk International. Партнери у пројекту су: Друштво Црвеног крста/крижа БиХ, Партнерство за јавно здравство, Удружење за помоћ и развој ХАЈДЕ, БИХ институције и општине/градови.

Конференција је окупила велики број учесника из цијеле БиХ а предавачи су били експерти за ову област из Аустрије, Хрватске и Србије, (панел I) и представници државних и ентитетских министарстава који су представили локалне политике против дискриминације по основу година (панел II).

Други дан конференције је био посвећен презентацијама представника општина/ градова, удружења пензионера и центара за здраво старење као и пројектних партнера на тему рада са старијим особама. Представници ДЦКБИХ су представили своје програме који укључују старије особе са посебним освртом на програм Кућне његе. Том приликом представљени су подаци о броју корисника и волонтера кућне његе, резултатима, стечено искуство у раду са особама старије доби али и проблеми са којима се овај програм тренутно суочава.

У времену између двије сесије , Представници ДЦКБИХ су потписали декларацију „Акција против дискриминације по основу година“.