Делегација Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине у саставу генерални секретар мр Рајко Лазић и координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара г-ђица Жаклина Нинковић учествовали су на Другом састанку лидера националних друштава југоисточне Европе у оквиру Мреже „Комшије помажу прве“, одржаном у периоду од 04-05. јуна 2019. године у Софији, Бугарској.

Домаћин састанка је био Бугарски Црвени крст, а на састанку су узели учешће предсједници, генерални секретари, координатори за међународну сарадњу и координатори за дјеловање у катастрофама сљедећих националних друштава ЦК/ЦП: Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке, Хрватске, Италије, Кипра, Мађарске, Македоније, Пољске, Румуније, Словачке, Словеније, Србије и Турске, као и представници Међународне федерације друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП) - Секретаријата у Женеви и Регионалне канцеларије за Европу, сједишта МКЦК у Женеви и Регионалне делегације у Београду, шеф Канцеларије ЦК при ЕУ у Бриселу и шеф Секретаријата ДППИ за југоисточну Европу. Овај састанак Мреже „Комшије помажу прве“ се, кроз дискусије и размјену искустава, фокусирао на јачање чланства, капацитета, заједничких активности и промовисање сарадње и добре праксе кроз регионалне годишње вјежбе одговора на катастрофе у регији југоисточне Европе. На састанку су представљени регионални трендови у дјеловању МФДЦКиЦП у катастрофама, као и интеграција активности обнављања породичних веза у припрему и одговор на катастрофе, примјена Модела сигурнијег приступа МКЦК, те сарадња са цивилном заштитом у оквиру иницијативе ДППИ. Такође су представљене ажуриране информације о раду Управног одбора МФДЦКиЦП, информације о предстојећим Статутарним састанцима и 33. Међународној конференцији 2019. године, за коју ће чланови Мреже припремити и потписати једну заједничку обавезу.
На састанку је припремљен приједлог ревидираног дјелокруга рада Мреже „Комшије помажу прве“, те је усвојен План акције за наредни двогодишњи период, а такође је уприличена свечаност потписивања поводом пријема нових чланова Мреже (ЦК Кипра, ЦК Словеније, Пољски ЦК, ЦК Србије и ЦП Турске), као и посматрача (Чешки ЦК, Италијански ЦК и Словачки ЦК). Такође су донешени Закључци у којима се, између осталог, предлаже пружање помоћи Друштву ЦКБиХ и ЦК Кипра у хуманитарном одговору везано за миграцијску кризу са којом се суочавају ова два национална друштва.

Други састанак лидера националних друштава југоисточне Европе у окквиру Мреже је био прилика да делегација ДЦК БиХ одржи бројне билатералне састанке са сестринским националним друштвима ЦКиЦП, као и са представницима Регионалне канцеларије МФДЦКиЦП за Европу, на којима су представљене тренутне активности као и изазови у одговору на мигрантску кризу у БиХ.