Прва едукација и обука волонтера у оквиру пројекта ”Акција против дискриминације по основу година” одржана је у просторијама Црвеног крста Бања лука 29 октобра 2019 године. Предавач је била Проф.др Нусрета Kепеш чије предавање је обухватило теме: јавно заговарање с циљем промјене слике о старима, начини отклањања предрасуда и дискриминацији старијих особа, информирање старијих особа о њиховим правима, програми међугенерацијске солидарности, значај израде базе података старијих особа, модели и примјери добре праксе и друге сличне теме.

Едукацији је присуствовало 52 волонтера међу којима највећи број волонтера градске организација ЦK Бања Лука и представници више удружења пензионера, студенти и ученици средњих школа.
Едукацији су присуствовали сви представници партнерских организација у пројекту: испред ДЦKБИХ Едина Ахмагић, координатор пројекта ААА И Љиљана Глуховић, пројектни координатор испред ЦKРС, а испред ХWИ, Азема Авдушиновић, пројект менаџер и Горана Подинић, асистент на пројекту.

Поред партнерских организација, едукацији су присуствовали и представници Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске те Центра за социјални рад Републике Српске.
Пројектом су планиране четири радионице с циљем да се обучи 200 волонтера у Сарајеву, Бања Луци, Мостару И Брчком. Ова мрежа волонтера ће бити оспособљена за пружање побољшаних услуга кућне његе, услуга заговарању за људска права старијих особа и других сличних услуга.

Пројекат финансира Европска комисија а носилац пројекта је организација Хилфсwерк Интернатионал у партнерству са Друштвом Црвеног крста/крижа БиХ, Партнерством за јавно здравље и Удружењем за помоћ и развој ХАЈДЕ.