Делегација Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦКБиХ) у саставу генерални секретар мр Рајко Лазић, координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара Жаклина Нинковић, представница младих ЦКРС Јована Ботић и представник младих ЦКФБиХ Харис Магрџија (присуство на Форуму младих и 22. сједници Генералне Скупштине Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца од 04-07.12.2019. године) је учествовала на Статутарним састанцима Покрета: 22. сједници Генералне скупштине Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, Савјету делегата Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумјесеца и 33. Међународној конференцији Црвеног крста и Црвеног полумјесеца који су одржани у Женеви у периоду од 04-12.12.2019. године.

Статутарним састанцима Покрета претходио је Форум младих ЦКиЦП одржан дана 04.12.2019. године, а 22. сједница Генералне скупштине Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП) је одржана од 05-07.12.2019. године, у години обиљежавања 100-те годишњице од оснивања МФДЦКиЦП, што је био повод да се истакну достигнућа, искаже почаст волонтерима, особљу, лидерима и да се сагледају будући изазови. Дневни ред је садржавао платформу за национална друштва за нове стратешке правце МФДЦКиЦП за имплементирање Стратегије МФДЦКиЦП до 2030. године, која је том приликом усвојена. Управни одбор МФДЦКиЦП је претходно био доставио националним друштвима допуне на Устав МФДЦКиЦП и друге статутарне текстове, гдје се између осталог, уводе значајне промјене у смислу једнаке заступљености полова. На 22. сједници Генералне скупштине се разговарало о неколико смјерова дјеловања и стратешких докумената, који су једногласно усвојени: Смјер дјеловања широм МФДЦКиЦП о управљању катастрофама; Смјер дјеловања - равноправност полова и једнаке могућности; Ревидирани смјер дјеловања о заштити интегритета националних друштава и органа МФДЦКиЦП; и Стратешки оквир МФДЦКиЦП о едукацији. Том приликом званично су призната два национална друштва: Друштво Црвеног крста Бутана и Друштво Црвеног крста Маршалових острва, тако да сада МФДЦКиЦП чине 192 национална друштва Црвеног крста и Црвеног полумјесеца. На сједници Генералне скупштине су по први пут чланови Комисије за младе директно изабрани од стране делегата младих националних друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца.

У току Савјета делегата Међународног покрета ЦКиЦП одржаног дана 08.12.2019. године на пленарним сједницама се водила дискусија фокусирана на сљедеће теме:
I) одговорности и интегритет, гдје су једногласно усвојени сљедећи документи: Изјава Покрета о интегритету, као и сљедеће Резолуције: 1) Приступ Покрета јачању статутарне основе националних друштава, 2) Обавезе Покрета за ангажовање и одговорност у заједници, 3) Јачање сарадње и координације унутар Покрета.
II) на основу аналитичког прегледа данашњих хуманитарних изазова водила се дискусија на тему сагледавање потреба и угрожености гдје су једногласно усвојене сљедеће Резолуције: 1) Смјер дјеловања Међународног Покрета ЦКиЦП о сагледавању менталног здравља и психосоцијалних потреба, 2) Обнављање породичних веза: Стратегија за Међународни покрет ЦКиЦП 2020-2025. и 3) Јачање имплементације Смјера дјеловања Покрета о интерно расељеним. Такође је усвојена Изјава Покрета о миграцијама. На сједници Савјета/Вијећа делегата је усвојен дневни ред и приједлог службеника 33. Међународне конференције ЦКиЦП, те су поднијети извјештаји о имплементацији резолуција са претходних сједница Савјета/Вијећа делегата.
Током рада Савјета делегата такође су додијељене награда «Henry Davidson», која има за циљ да истакне рад особа или националних друштава за добробит МФДЦКиЦП, медаља Henry Dunant и награда ЦКиЦП за мир и хуманост, као и награде за волонтирање и младе.

У периоду од 09-12.12.2019. године је одржана 33. Међународна конференција ЦКиЦП на којој су учествовале чланице Покрета: присуствовало је 187 националних друштва Црвеног крста и Црвеног полумјесеца, МКЦК и Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца као и представници 168 држава потписница Женевских конвенција. Испред Босне и Херцеговине Њ.Е. Нермина Капетановић, амбасадор и госп. Бојан Машић, дипломата у Сталној мисији БиХ при УН-у су присуствовали 33. Међународној конференцији. Циљ Међународне конференције ЦКиЦП је дати допринос развоју међународног хуманитарног права, јачању правног оквира и дигнитета појединца у хуманитарним питањима, као и да се ојачају међународни односи, савезништво и синергија у раду. „Дјелуј данас, обликуј сутра“ је био изабрани слоган 33. Међународне конференције који одражава потребу да се предузме акција данас да се сагледају кључна хуманитарна питања са којима се суочава Покрет ЦКиЦП, да би обезбједили боље сутра. Тема за дебату и дискусију на првој комисији је била јачање и поштивање међународног хуманитарног права. Дебата на другој комисији се фокусирала на тему промјена угрожености (у вези са миграцијама и расељењем, здравством, хуманитарним посљедицама климатских промјена, урбанизацијом и дигиталном трансформацијом између осталог). Тема за дебату на трећој комисији је била повјерење у хуманитарну акцију. На 33. Међународној конференцији ЦКиЦП су усвојене сљедеће Резолуције:
1) План пута за бољу националну проведбу медународног хуманитарног права, 2) Рјешавање проблема менталног здравља и психосоцијалних потреба људи погођених оружаним сукобима, природним катастрофама и другим ванредним ситуацијама, 3) Вријеме је за дјеловање: Рјешавање епидемија и пандемија заједно, 4) Обнављање породичних веза уз поштивање приватности, укључујући и кад се односи на заштиту личних података, 5) Закони и политике о дјеловању у катастрофама који не изостављају никога, 6) Жене и водство у хуманитарном дјеловању Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, 7) Дјелуј данас, обликуј сутра и 8) Имплементација Меморандума о разумијевању и Споразума о оперативним аранжманима од 28.11.2005. године између Црвене Давидове звијезде у Израелу и Друштва Црвеног полумјесеца Палестине. Том приликом су такође одржани избори за чланове Сталне комисије Покрета ЦКиЦП, а дата је и могућност за преузимање обавеза било од стране појединачног националног друштва, уз подршку (финансијску или политичку) од стране Државе, било заједнички од стране националног друштва и Државе, или од стране неколико чланица Покрета како би се посветитла пажња проведби усвојених Резолуција.

Током Статутарних састанака Покрета делегација ДЦК БиХ је остварила контакте и одржала низ билатералних састанака са представницима сљедећих сестринских националних друштава ЦКиЦП: Албаније, Аустрије, Бугарске, Црне Горе, Египта, Грчке, Грузије, Хрватске, Италије, Израела, Катара, Казахстана, Кипра, Киргистана, Кувајта, Мађарске, Монака, Норвешке, Палестине, Румуније, Русије, Сјеверне Македоније, Словеније, Србије, Шпаније, Швајцарске, Турске, Уједињених Арапских Емирата, Велике Британије, Венецуеле као и са представницима МФДЦКиЦП, МКЦК и Сталне комисије ЦКиЦП. Делегација ДЦК БиХ је такође учествовала на састанку мреже Комшије помажу прве дана 05.12.2019. године, састанку Управног одбора Медитеранске конференције дана 07.12.2019. године, а дана 12.12.2019. године уприличена је и посјета делегације ДЦК БиХ Сталној мисији БиХ при УН-у у Женеви. Дана 06.12.2019. године организован је састанак са представником МФДЦКиЦП и уредником Магазина ЦКиЦП са сарадницима, а дана 10.12.2019. године генерални секретар ДЦК БиХ је дао интервју за ТВ АФП везано за активности ДЦК БиХ у одговору на мигрантску кризу, као и интервју за МФДЦКиЦП по питању активности проведбе Развојног плана ДЦК БиХ. Генерални секретар ДЦК БиХ је, заједно са генералним секретаром Црвеног крста Србије и координатором за међународну сарадњу Црвеног крста Сјеверне Македоније учествовао у догађају представљања изложбе фотографија Victora Lackena „Здравствена њега миграната на балканској рути“ организоване уз подршку Норвешког Црвеног крста/крижа дана 11.12.2019. године.