Дана 13.02.2020.године одржана је Шеста сједница Предсједништва Друштва Црвеног крста/крижа БиХ. Предсједништво ДЦК БиХ именовало је Комисије ДЦКБиХ за Међународну сарадњу, Службу тражења, Организациони развој, Рад са младима и Здравствено-социјалну дјелатност. Усвојен је План рада и Финансијски план за 2020.годину.

На сједници је донесена Одлука о оснивању „Комуникацијског центра за кризне ситуације“ на нивоу ДЦКБиХ. Предсједништво је такођер информисано о активностима Међународне сарадње и о активностима из области збрињавања миграната. Усвојен је закључак о покретању интерних Процедура за измјене и допуне Закона о ЦКБиХ, Закона о употреби и заштити Знака ЦК БиХ и Статута ЦК БиХ. Донесена је Одлука да се дефинише улога структуре ДЦКБиХ у акцијама солидарности.