Дана 16.03.2020. године у Канцеларији Свјетске здравствене организације (СЗО) за Босну и Херцеговину у Сарајеву одржан је састанак са шефом Канцеларије СЗО у Босни и Херцеговини др. Виктором Олсавсзкy и др Мирзом Пало, националним професионалним службеником за приправност за ванредне здравствене ситуације на нивоу БиХ и Међународне здравствене прописе.

Испред ДЦК БиХ састанку су присуствовали: генерални секретар мр Рајко Лазић, генерални секретар ЦКРС Ђоко Михајловић, координатор младих и асистент за јавно-здравствени програм ЦКФБиХ Јасмин Никшић и координатор за међународну сарадњу Жаклина Нинковић.
На састанку се разговарало о аспектима могуће сарадње између ДЦК БиХ и СЗО, имајући у виду и активности ДЦК БиХ у одговору на пандемију коронавируса – COVID-19.

На састанку су донешени сљедећи закључци:
1) Представници Канцеларије СЗО у БиХ ће доставити у ДЦК БиХ презентацијске модуле које користе за обуку представника Министарства здравља/здравства везано за пандемију коронавируса, а које ће ДЦК БиХ адаптирати према својим потребама.

2) Испред Међународне сарадње Друштва ЦК БиХ ће бити достављен документ у Канцеларију СЗО у БиХ са приједлогом локација за одржавање обука за чланове Мобилних тимова ДЦК БиХ, као и партнере ДЦК БиХ (Дански савјет за избјеглице, Гранична полиција БиХ итд.), наводећи предвиђени број учесника, имена (број) фасилитатора и трошковник за одржавање обуке (сала, ручак, кафе пауза).

3) Представници Канцеларије СЗО у БиХ ће доставити информације о одржавању поменутих обука од стране ДЦК БиХ у све Заводе/Институте за јавно здравство (ентитетске и регионалне/кантоналне) како би представник ових Завода за јавно здравство могао присуствовати обукама и подијелити важне информације учесницима (нпр. коме се обратити у случају појаве симптома инфекције коронавирусом).