Програм преноса новца подразумјева помоћ за основне потребе за становништо у локалним заједницама суоченим са одговором на миграције. Приликом одабира корисника Црвени крст/криж на локалном нивоу консултовао се са релевантним актерима као што је Центар за социјални рад, мјесне заједнице и друге хуманитарне организације и на тај начин су идентификовани појединци и породице којима ће ова врста помоћи највише користити.

Кроз програм преноса новца укупно ће бити подржано 210 породица са једнократном новчаном помоћи у износу од 150 КМ у Бихаћу, Великој Кладуши, Цазину, Кључу, Босанској Крупи и Босанском Петровцу. Новчана донација даје избор нашим корисницима да сами одреде приоритете у складу са својим потребама.

Потребне инструкције за исплату и спискови су достављени Центру пошта Бихаћ и очекујемо да исплате започну од идућег понедјељка, 06.04.2020. године. Исплате ће се вршити доставом на кућну адресу. Уколико корисник не буде затечен на адреси истом ће се оставити обавијест у складу са којом корисник може извршити подизање новца у року од 5 радних дана на шалтеру поште.