Генерални секретар Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине Рајко Лазић и Замјеник министра за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине Џевад Махмутовић данас су у просторијама Друштва потписали Меморандум о сарадњи с циљем побољшања сарадње на плану пружања помоћи најугроженијим категоријама становника у нашој земљи.

Примарни циљ потписивања Меморандума је проведба Интервентних мјера помоћи најугроженијим категоријама становника у Босни и Херцеговини у доба пандемије ЦОВИД-19, али и будућим заједничким активностима Министарства, Друштва Црвеног крста/крижа БиХ и партнерских организација.

Интервентне мјере односе се на помоћ најугроженијим категоријама становника који се без помоћи инститиуција и партнерских организација сами не могу изборити са изазовима кризе изазване пандемијом. Мјере се односе на најугроженије повратнике и расељене особе, кориснике јавних кухиња, станаре колективних центара, дјецу, особе са инвалидитетом и старе особе смјештене у установама, ромске заједнице, избјеглице и реадмисиране особе, те жртве насиља у породици.

Министарство за људска права и избјеглице је предложене мјере упутило Коодинационом тијелу Босне и Херцеговине за заштиту и спашавање те бројним домаћим и међународним партнерским организацијама. Темељем данас потписаног Меморандума, партнерске организације ће имати могућност да учествују у реализацији предложених мјера посреством Друштва Црвеног/крста крижа БиХ, које је већ преузело реализацију дијела предложених активности.

Замјеник министра Махмутовић истакнуо је изузетно успјешну сарадњу Министарства и Друштва као и значај низа активности које је Друштво подузело почев од информативне кампање с циљем подизања свијести становништва о опасности и начинима заштите од коронавируса те акција помоћи најугрожнијим становницима, дезинфекције терена, успоставе СОС телефонске линије за пружање психосоцијалне подршке...

Лазић и Махмутовић су закључили како је неопходно осигурати квалитетну координацију активности и донаторе усмјерити на најугроженије категорије становника уз осигурање максималне транспарентности донација и реализираних активности.