У сједишту Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине дана 22.09.2020.године одржан је Радни састанак представника структуре ДЦКБиХ са чланицама Покрета које су присутне у БиХ. Састанку су присуствовали г-дин Хусеин Кличић, предсједник ДЦКБиХ, г-дин Рајко Лазић, генерални секретар ДЦКБиХ, г-ђа Сњежана Ковач, генерални секретар ЦКРС, г-дин Намик Хоџић, генерални секретар ЦКФБиХ, г-дин Денис Шехановић, секретар ЦКБДБиХ, г-дин Елмир Цамић, шеф делегације МКЦК у БиХ,г-ђа Михела Хинић, шеф делегације Швајцарског ЦК у БиХ и г-дин Суат Сокулу, шеф делегације Турског Црвеног полумјесеца у БиХ.

На састанку се разговарало о подршци партнера у оснаживању Стручне службе ДЦКБиХ која ће допринијети ефикаснијој реализацији редовних програмских активности и заједничких пројеката.

Закључено је да се на слиједећем састанку ужег руководства структуре ДЦКБиХ (предсједник и потпредсједници ДЦКБиХ, генерални секретар ДЦКБиХ, генерални секретари ентитетских организација ЦК и секретар ЦКБДБиХ) усагласе радна мјеста, посебни услови за иста, као и потребан број извршилаца како би се могао припремити нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста који ће предложити на усвајање Предсједништву ДЦКБиХ. По усвајању Правилника од стране Предсједништва ДЦКБиХ покренут ће се Конкурсна процедура за попуну радних мјеста. Одабрани кандидати ће проћи пробни рад који подразумјева праћење резултата рада од стране руководства ДЦКБиХ и чланица Покрета.

Чланице Покрета у БиХ истакле су спремност у подршци ДЦКБиХ у оснаживању Стручне службе ДЦКБиХ која ће првенствено зависити од квалитетног избора кадровских рјешења и позвали су руководство ДЦКБиХ да се у што краћем временском року приступи рјешавању ових питања.