13 sjednica predsjednistva 1

У просторијама ЦК Ф БиХ у Сарајеву дана 25.05.2017. године одржана је 13. сједница Предсједништва ДЦК БиХ под предсједавањем Предсједника госп. Рајка Лазића.

Поред чланова Предсједништва, сједници је присустовао Генерални секретар ДЦК БиХ госп. Бранко Леко и Финансијски менаџер г-ђа Азра Бричић.

Након разматрања и усвајања Записника и реализације закључака са 12. сједнице Предсједништва ДЦК БиХ, током вишесатне расправе по тачкама Дневног реда, донесени су сљедећи закључци, одлуке, прихваћене информације:

-    Прихваћени су:
а) Приједлог плана рада ДЦК БиХ за 2017. годину;
б) Приједлог Финансијског плана ДЦК БиХ за 2017. годину;
-    Усвојени су сљедећи нормативни акти ДЦК БиХ:
а)    Правилник о дисциплинском поступку за повреду службене дужности у ДЦК БиХ,
б)    Правилник о начину оцјењивања рада запосленика у ДЦК БиХ,
ц)    Правилник о службеној тајни ДЦК БиХ,
д)    Правилник о кориштењу службеног телефона у ДЦК БиХ,
е)    Правилник о начину кориштења, управљања, одржавања и регистрације моторних возила ДЦК БиХ,
ф)    Кодекс запослених у Стручној служби ДЦК БиХ.
-    Донесене су одлуке о:
а)    Формирању Координационог тијела младих ДЦК БиХ,
б)    Именовању контакт особе са Музејом Међународног Црвеног крижа/крста и Црвеног полумјесеца,
ц)    О покретању поступка набавке намјештаја за потребе Стручне службе  (у дијелом обновљеној згради ДЦК БиХ у Сарајеву),
д)    О додјели комби возила ЦК Ф БиХ и ЦК РС-а (донација МФ ДЦК/ЦП).
-    Прихваћене су информације о :
а)    Активностима на обнови зграде ДЦК БиХ у Сарајеву,
б)    15. Државном такмичењу из пружања прве помоћи (са примједбама и приговорима појединих екипа),
ц)    8. Државном такмичењу из програма “Свјесност о постојању мина – Упозоравање на опасност од мина”,
д)    активностима из области међународне сарадње,
е)    активностима на изради Развојног плана ДЦК БиХ,
ф)    Писму Предсједника Црвеног крижа Шпаније,
г)    Оквирном споразуму са Фондацијом Музеја Међународног Црвеног крижа/крста и Црвеног полумјесеца.
-    Прихваћена је иницијатива за обиљежавање 105. година Црвеног крста/крижа у БиХ,
-    Донесен је Закључак о одржавању Тематске сједнице Предсједништва ДЦК БиХ (по питању дописа радника, очитовања и осталих нормативно-правних аката ДЦК БиХ).