sef sektora meunarodnog komiteta crvenog kria 2

Шеф сектора Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК) за сарадњу и координацију са чланицама Покрета ЦК и ЦП за Еуропу и Централну Азију г-ђа Sophie Marie Goyet Čelebić је у периоду од 19-20.06.2017. године посјетила структуру Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦК БиХ).

Састанак у сједишту ДЦК БиХ је одржан дана 19.06.2017. године, а потом су услиједили састанци у Црвеном крижу Федерације БиХ (19.06.2017. године) и Црвеном крсту Републике Српске (20.06.2017. године). На састанку у сједишту ДЦК БиХ присуствовали су генерални секретар госп. Бранко Леко, г-ђа Sophie Marie Goyet Čelebić, одговорна особа за сарадњу Делегације МКЦК у БиХ г-ђа Зорица Лучић и координатор за међународну сарадњу и асистент главног тајника г-ђа Жаклина Нинковић. Током састанка се разговарало о главним изазовима, као и приоритетима ДЦК БиХ у наредном периоду (што укључује постављене стратешке приоритете руководства – најављено пресељење Стручне службе у дијелом обновљену зграду, реконструкцију Стручне службе, јачање законске основе цјелокупне структуре ДЦК БиХ, унапређење програмских активности првенствено у програмима Дјеловање у катастрофама укључујући и питање миграција, Прва помоћ, Добровољно даривање крви),  те о неопходној подршци од стране МКЦК за реализацију програмских активности у оквиру Службе тражења (питање несталих), Упозоравања на опасност од мина те изради Развојног плана ДЦК БиХ.     

Г-ђа Goyet Čelebić је високо оцијенила досадашња постигнућа управе и менаџмента ДЦК БиХ у овом мандату и потврдила наставак пружања подршке МКЦК у наредном периоду, уз блиску сарадњу и транспарентну координацију са Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумјесеца. Такође је посебно истакла да је неопходно да Стручна служба у сједишту има компетентно особље које ће својим радом и залагањем моћи допринијети остварењу свих зацртаних стратешких приоритета руководства, као и јачању имиџа ДЦК БиХ.