prvi sastanak koordinacionog tijela mladih 2

Дана 01.08.2017.године одржан је први састанак Координационог тијела младих ДЦКБиХ у просторијама Друштва Црвеног крста/крижа БиХ.

Састанку су присуствовали чланови Координационог тијела младих ДЦКБиХ Ања Гугољ, Елеонора Пикаус, Елдин Фазловић, Харис Магрџија, као и г-дин Рајко Лазић, предсједник ДЦКБиХ, г-дин Бранко Леко, генерални  секретар ДЦКБиХ и г-ђа Ивана Грујић, координатор за програме и хуманитарна питања ДЦКБиХ.

У уводном дијелу састанка присутнима су се обратили г-дин Лазић и г-дин Леко исказујући своје задовољство састанком Координационог тијела младих ДЦКБиХ, истичући важност учешћа младих и волонтера у свим активностима структуре ДЦКБиХ и дајућу пуну подршку раду Координационог тијела младих ДЦКБиХ.

Поред међусобног упознавања чланова Координационог тијела младих ДЦКБиХ на првом састанку је оквирно дефинисан дјелокруг рада Координационог тијела младих ДЦКБиХ, договорена методологија рада састанака и размјењена су мишљења о актуелним питањима младих унутар структуре ДЦКБиХ.

Донесени су и слиједећи закључци/препоруке:
-    На позив ЦКФБиХ два члана Координационог тијела младих ДЦКБиХ учествоваће на кампу младих ЦКФБиХ;
-    ДЦКБиХ ће организовати обуку за писање пројеката за чланове Координационог тијела младих;
-    Испред ДЦКБиХ упутити обавјештење МКЦК, МФДЦКиЦП, ЦЦМ-у и НД који имају своје канцеларије у БиХ да је формирано Координационо тијело младих ДЦКБиХ и позвати их да помогну у раду истог;
-    Испред ДЦКБиХ упутити обавјештење сусједним НД да је формирано Координационо тијело младих ДЦКБиХ и позвати их да оснажимо досадашњу сарадњу са младима;
-    Испред Координационог тијела младих ДЦКБиХ упутити писмо подршке за чланство Јасмина Никшића у Европском координацијском одбору за младе.
-    Састанке Координационог тијела младих ДЦКБиХ одржавати двомјесечно, а једном годишње одржати састанак Координационог тијела у проширеном саставу уз присуство младих лидера из ентитетских организација и ЦК Брчко дистрикта БиХ у циљу што боље координације и јединственог дјеловања.