rdrt izvjestaj 3

Од 02. – 09. октобра 2017. године Црвени крст Црне Горе био је домаћин међународног тренинга, на којем су учествовали координатори за катастрофе из 15 земаља.

У протеклом периоду у организацији и уз присуство представника Међународне федерације друштава Црвеног крижа и Црвеног полумјесеца (МФДЦКиЦП) и Међународног комитета Црвеног крижа (МКЦК) одржан је низ активности на успостављању међународне сарадње у регији са акцентом на дјеловање у катастрофама. Прва активност одржала се у Загребу у Републици Хрватској током маја мјесеца 2017. године. На овом састанку представници националних друштава Црвеног крижа из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Македоније, Црне Горе, Србије, Румуније и Словеније су усвојила документ под називом “Резултати састанка лидера националних друштава Југоисточне Европе”, као и оквир за сарадњу под називом “Сусједи помажу први”.

У Сутомору, Дом Солидарности у Црној Гори од 01. до 02. октобра 2017. формирана је и имплементациона група која ради на креирању плана акције и мониторинга имплементирања плана према раније договореним корацима. 02. октобра 2017. године, у Црну Гору стигли су и службеници за катастрофе из 15 земаља који су у период од 8 дана постали чланови регионалног тима за дјеловање у несрећама.

Од 02. – 09. 2017. године одржан је интензиван тренинг током којег су обрађене слиједеће теме: припрема за катастрофе, одговор на катастрофе, склониште и заштита, храна и нутриционе потребе, здравље и сигурност, психосоцијална подршка, водасанитација и хигијена (WАСХ), заговарање и заштита, логистика, заштита и сигурност, медији и комуникације, законске регулативе, процјена, планирање, буџетирање, мониторинг и извјештавање.

Обука је обухватала теоријски дио, теренске посјете, групни рад и симулацију.

Чланови регионалних тимова, након завршене обуке, су на располагању сусједним државама у случају несрећа када је потребна међународна помоћ.Обуци су присуствовали представници сљедећих националних друштава: Албаније, Азербејџана, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Турске, Швајцарске, Србије, Словеније, Македоње, Грузије, Јерменије, Израела, Црне Горе, уз искусне предаваче из националних друштава и МФДЦКиЦП и МКЦК.

Друштво Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине представљали су Службеници за дјеловање у катастрофама Адмир Нуркић, Немања Зекић и Александар Панић, а учешће је омогућено уз подршку Швајцарског Црвеног крижа. Као најзначајније истакли сувелико знање које су стекли током тренинга и остварене контакте са колегама из других националних друштава са којима ће одржати контакте те искористити сво стечено знање и контакте како би унаприједили рад нашег националног друштва и својих матичних организација.
Циљ овог састанка је размјена искустава и знања из области припрема и одговора у несрећама, као и дефинисање приоритета дјеловања у наредном периоду.

Небојша Медојевић, делегат за припрему за несреће и кризе у МФДЦКиЦП, Регионална канцеларија за Европу каже: "Значај овог тренинга је, прије свега, у поновној активацији и јачању тима, кроз оспособљавање нових чланова након вишегодишње паузе. Важно је што смо реализацијом обуке обновили концепт регионалне припремљености, са акцентом на брзу стручну и техничку помоћ сусједних националних друштава у случају несрећа, кроз јединствен систем обуке и усаглашених процедура за тражење и примање помоћи, користећи капацитете Међународног Црвеног крста" – преноси ЦКЦГ на службеним страницама.

Регионалном тиму МФДЦКиЦП се након успјешно завршене обуке прикључило 32 нових чланова из 15 националних друштава Црвеног крижа и Црвеног полумјесеца, који ће даље доприносити регионалној припремљености за одговор на несреће.