14 sjednica predsjednistva dckbih 1

У поводу 17 годишњице формирања Друштва Црвеног крста/крижа Босне и Херцеговине (ДЦK БиХ), те 105 година постојања Црвеног крста/крижа у Босни и Херцеговини дана 15.12.2017. године у Сарајеву је под предсједавањем Предсједника госп. Рајка Лазића одржана четрнаеста сједница Предсједништва (прва у ђелом обновљеној згради ДЦK БиХ).

Поред чланова Предсједништва, сједници је присуствовао главни секретар ДЦK БиХ госп. Бранко Леко, финанцијски менаџер г-ђица Азра Бричић и координатор за међународну сурадњу и асистент главног секретара г-ђица Жаклина Нинковић.

Након разматрања и усвајања Записника и реализације закључака са тринаесте сједнице Предсједништва ДЦK БиХ, током вишесатне расправе по тачкама Дневног реда прихваћени су сљедећи приједлози, информације, односно донесене одлуке:

а) Приједлог Извјешћа о раду ДЦK БиХ за 2016. годину;
б) Приједлог Финансијског извјешћа ДЦK БиХ за 2016. годину;
ц) Приједлог идејног рјешења обнове и уређења ентеријера зграде ДЦK БиХ у Сарајеву
д) Информација о потписивању Споразума о сурадњи са Друштвом Црвеног полумјесеца Турске,
е) Информација о активностима на изради Развојног плана ДЦK БиХ,
ф) Информација о активностима из области међународне сурадње:
- Активности везане за домаћинство и подршку у организацији 13. Медитеранске конференције друштава Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца
- Извјешће о Статутарним састанцима Покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца, 06-11.11.2017. године, Анталyиа, Република Турска
г) Одлука о подршци ентитетским организацијама Црвеног крста/крижа у ублажавању посљедица елементарних непогода
х) Одлука о формирању радне групе за израду Правилника о организирању младих у ДЦK БиХ