prihvat trazitelja azila u bih 1

На иницијативу Канцеларије UNHCR-а за БиХ, дана 01.02.2018. године у просторијама UNHCR-а у Сарајеву одржан је заједнички састанак гдје су размијењене информације на тему расположивих капацитета у вези прихвата повећаног броја тражитеља азила у БиХ.

Састанку су присуствовали помоћник министра безбједности БиХ госп. Маријан Баотић, представник Министарства за људска права и избјеглице БиХ госп. Меџид Липјанкић, виша савјетница за заштиту UNHCR-а у БиХ г-ђа Stephanie Woldenberg и службеник за заштиту UNHCR-а у БиХ г-ђа Љиљана Кокотовић, координатор за односе с јавношћу ИОМ-а у БиХ г-ђа Едита Селимбеговић, генерални секретар ДЦК БиХ госп. Бранко Леко и координатор за међународну сарадњу и асистент генералног секретара ДЦК БиХ г-ђица Жаклина Нинковић.

Том приликом истакнута је спремност свих партнера да учествују у изради и стављању у функцију оперативног плана за дјеловање у ситуацији повећаног броја тражитеља азила у БиХ, након што то буде иницирано од стране Министарства безбједности БиХ, те је истакнута потреба за сталном координацијом како би се омогућило правовремено и ефикасно дјеловање из надлежности сваке од присутних институција и организација.