Током фебруара и марта ове године Стручна служба ДЦК БиХ на челу са генералним секретаром госп. Бранком Леком интезивно је водила активности на припремама за почетак радова на обнови јужне фасаде зграде ДЦК БиХ, након што је Предсједништво ДЦК БиХ на Четрнаестој сједници одржаној 15.12.2017. године у Сарајеву усвојило Приједлог Идејног рјешења обнове зграде ДЦК БиХ у Сарајеву.

Главни пројекат “Обнова јужне фасаде зграде Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Кранчевићева 2, Сарајево” урадио је студио Урбинг д.о.о Сарајево током мјесеца фебруара 2018. године.
Почетком мјесеца марта 2018. године Федералном министарству културе и спорта – Заводу за заштиту споменика упућена је Молба за одобрење Главног пројекта “Обнова јужне фасаде зграде Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Крањчевићева 2, Сарајево”, те је паралелно с тим донесена Одлука о покретању конкурентског поступка набавке радова на обнови јужне фасаде.

Дана 09.03.2018. године од стране Федералног министарства културе и спорта (Завода за заштиту споменика) издата је Сагласност на текуће одржавање јужне фасаде објекта “Друштво Црвеног крста/крижа” у ул. Крањчевићева бр. 2 у Сарајеву.

По објављеном позиву за достављање понуда за извођење радова Комисија за Конкурентски захтјев је између 3 (три) достављене понуде као најповољнију оцјенила понуду “Неимара д.о.о “ Сарајево.
Дана 21.03.2018. године директор “Неимара д.о.о” Сарајево госп. Рамиз Мулаомеровић и Генерални секретар ДЦК БиХ госп. Бранко Леко у сједишту ДЦК БиХ потписали су Уговор о извођењу радова “Обнова јужне фасаде на згради Друштва Црвеног крста/крижа БиХ, Крањчевићева 2, у Сарајеву”.

Вриједност уговорених радова износи 58.482,20 КМ, а рок за извођење радова је 45 календарских дана, почев од датума увођења у посао.
Средства за ову фазу обнове осигурана су од Швицарског Црвеног крста у износу од 33.444,00 КМ и остатак од других националних друштава током церемоније отварања зграде ДЦК БиХ у Сарајеву у јула 2017. године (Хрватски Црвени криж, Црвени крст Србије, Црвени крст Црне Горе, Црвени крст Македоније, Црвени крст Бугарске).

Извођач радова ради на прикупљању сагласности и дозвола за рад (дозвола за заустављање промета приликом извођења радова и др.), те припреми столарије о чему је упућена Обавијест Федералном министарству културе и спорта, Заводу за заштиту споменика.