Радионица за израду Плана за дјеловање у ванредним ситуацијама ДЦК БиХ је одржана у периоду од 26-28.03.2018. године у Брчком, а домаћин Радионице је био Црвени крст/криж Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

На Радионици је Радна група сачињена од координатора за припрему и одговор на катастрофе ЦКРС, ЦКФБиХ и ЦКБДБиХ, секретара ООЦК Станари те координатора за међународну сарадњу и асистента главног тајника ДЦКБиХ, а уз супервизију Швајцарског Црвеног крста/крижа и МФДЦКиЦП и подршку Делегације МКЦК у БиХ, израдила финалну верзију документа. Након што процес одобравања те усвајања од стране Предсједништва ДЦК БиХ буде завршен, овај документ ће постати званични и обавезујући План за дјеловање у ванредним ситуацијама у читавој структури ДЦК БиХ и исти ће бити достављен свим надлежним министарствима и одјељењима, као и осталим битним актерима у области заштите и спашавања у Босни и Херцеговини. Поред тога, План за дјеловање у ванредним ситуацијама ДЦК БиХ ће бити доступан и свим компонентама Међународног покрета Црвеног крста/крижа и Црвеног полумјесеца преко информационог система МФДЦКиЦП.