Под предсједавањем предсједника ДЦК БиХ мр. Рајка Лазића дана 26.04.2018. године на Илиџи је одржана 16. Сједница Предсједништва ДЦК БиХ на којој су поред чланова Предсједништва учествовали: Генерални секретар госп. Бранко Леко, Финансијски менаџер г-ђица Азра Бричић И Координатор за међународну сарадњу и асистент Генералног секретара г-ђица Жаклина Нинковић.

У склопу тачака Дневног реда донесене су слиједеће одлуке, закључци, усвојене информације:

- Приједлог одлуке о расписивању избора у структури ДЦК БиХ прослиједити према Скупштини ДЦК БиХ;
- Усвојен приједлог Извјештаја о раду ДЦК БиХ за 2017. годину;
- Усвојен приједлог Финансијског извјештаја ДЦК БиХ за 2017. годину;
- Усвојен приједлог Плана рада ДЦК БиХ за 2018. годину;
- Усвојен приједлог Финансијског плана ДЦК БиХ за 2018. годину;
- Верификована Одлука о пријеносу средстава Хрватском Црвеном крижу;
- Усвојен приједлог Одлуке о пријеносу средстава на хуманитарни телефон;
- Верификована Одлука о потписивању Меморандума о разумјевању између ДЦК БиХ и Палестинског Црвеног полумјесеца;
- Верификована Одлука о формирању организационог одбора Државног такмичења “Мисли мине”;
- Донесена Одлука о подршци у обнови изгорјеле куће радника ЦК РС-а;
- Прихваћена Информација о активностима на обнови зграде ДЦК БиХ у Сарајеву – Националног споменика;
- Прихваћена Информација о активностима из области међународне сарадње;
- Прихваћен Пројектни уговор са Швицарским Црвеним крижом “Изградња институционалне припремљености ДЦК БиХ у области припреме и одговора на природне и друге катастрофе, 2018.-2020. У Босни и Херцеговини”;
- Прихваћена Информација о потписивању Оквирног споразума о сарадњи између ДЦК БиХ и МКЦК-а –Делегација у БиХ уз анексе (о усклађености и управљању односом);
- Прихваћена Информација о Споразуму о финансијским процедурама између ДЦК БиХ и МКЦК-а – делегација у БиХ;
- Начелно подржан приједлог за измјештање Галерије Frederic Maurice у зграду ДЦК БиХ (уз очитовање Одбора за имовину и Скупштине ДЦК БиХ).